Ώρα Μετάδοσης
11:00 am - 12:00 am
Δευτέρα

Total Rock

Μουσικές επιλογές από τον χώρο της Rock από τους παραγωγούς του σταθμού

Ώρα Μετάδοσης
11:00 am - 1:00 pm
Τρίτη

Total Rock

Μουσικές επιλογές από τον χώρο της Rock από τους παραγωγούς του σταθμού

Ώρα Μετάδοσης
11:00 am - 6:00 pm
Τετάρτη

Total Rock

Μουσικές επιλογές από τον χώρο της Rock από τους παραγωγούς του σταθμού

Ώρα Μετάδοσης
8:00 pm - 12:00 am
Τετάρτη

Total Rock

Μουσικές επιλογές από τον χώρο της Rock από τους παραγωγούς του σταθμού

Ώρα Μετάδοσης
11:00 am - 3:00 pm
Πέμπτη

Total Rock

Μουσικές επιλογές από τον χώρο της Rock από τους παραγωγούς του σταθμού

Ώρα Μετάδοσης
9:00 pm - 12:00 am
Παρασκευή

Total Rock

Μουσικές επιλογές από τον χώρο της Rock από τους παραγωγούς του σταθμού

Ώρα Μετάδοσης
11:00 am - 12:00 am
Σάββατο

Total Rock

Μουσικές επιλογές από τον χώρο της Rock από τους παραγωγούς του σταθμού

Ώρα Μετάδοσης
11:00 am - 12:00 am
Κυριακή

Total Rock

Μουσικές επιλογές από τον χώρο της Rock από τους παραγωγούς του σταθμού

Ώρα Μετάδοσης
3:00 pm - 12:00 am
Τρίτη

Total Rock

Μουσικές επιλογές από τον χώρο της Rock από τους παραγωγούς του σταθμού

Ώρα Μετάδοσης
1:00 pm - 5:00 pm
Παρασκευή

Total Rock

Μουσικές επιλογές από τον χώρο της Rock από τους παραγωγούς του σταθμού

Ώρα Μετάδοσης
5:00 pm - 12:00 am
Πέμπτη

Total Rock

Μουσικές επιλογές από τον χώρο της Rock από τους παραγωγούς του σταθμού